PSD, Uncategorized

Kuliah Maghrib Mingguan PSD

featured Rabu 18/11/2015 Insya’ Allah Kuliah Maghrib Mingguan di PSD Syarah Kitab Bimbingan Mukmin & Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. *Bukhari (2106-2113); Jaga Lidah, Jangan Remehkan Kebaikan atau Kejahatan & Kelebihan Niat Baik.