Your address will show here +12 34 56 78
Akhlak, TULISAN, Uncategorized
Sambungan Siri 2 dari Ceramah Akhlaq “Al-Kibar”. Siri 1 di www.abuanasmadani.com/?p=1963
1-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahmad bin Hanbal rahimahullah.
Ketika berlaku peristiwa fitnah tentang “Fahaman Yang Mengatakan bahawa al-Quran adalah makhluk”  Imam Ahmad telah dipenjara, dibelenggu, diseksa dan dipukul di bawah matahari terik pada siang hari Ramadhan dalam keadaan beliau berpuasa. Sehinga hilang ingatan beliau dan jatuh pengsan. 
keep reading
0