Rehlah Abadi Ke Alam Akhirat (12 Siri Khutbah)


Alhamdulillah, 12 Siri Khutbah Pengembaraan Abadi (Rehlah Al-Khulud – رحلة الخلود) ke Alam Akhirat telah selesai secara ringkas, melalui siri Khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Abu Anas Madani -‘afallahu ‘anhu- di Masjid Ar-Rahman, Pondok Sungai Durian. Susunannya mengikut Kitab رحلة الخلود Tulisan Sheikh Hasan Ayyub, seorang Ulama’ Azhar, Mesir.

Untuk Mendapatkan Semua Rakaman Siri Ini & Lain-lain Kuliah AAM sila ke;
www.dartaibah.com

Siri Pertama: Persiapan Semasa Hidup, Sebelum Mati.

Siri Kedua: PERSIAPAN DISAAT MENGHADAPI KEMATIAN..

Siri Ketiga: MENGURUSKAN JENAZAH, Mandi, Kafan, Solat.

Siri Keempat: ADAB MENGIRINGI JENAZAH, LARANGAN DI KUBUR & SELEPASNYA.

Siri Kelima: Takziah, Hukum Berkabung,Wasiat, Pusaka.

Siri Keenam: Kedudukan Manusia Dalam Kubur.

Siri Ketujuh: Keadaan Roh, Sampai Pahala Kepada Orang Mati.

Siri Kelapan: Kebangkitan & Perhimpunan Manusia Di Mahsyar.

Siri Kesembilan: Hisab Amalan, Neraca Timbangan, Titian al-Sirat, Kolam Nabi SAW.

Siri Kesepuluh: Kolam (Haudh)- Golongan Yang Sampai dan dihalau darinya & Syafaat Nabi Muhammad SAW.

Siri Kesebelas:  Ke Neraka – Wal’iyazubillah- Sifatnya & Penghuninya.

Siri Kedua Belas: Ke Syurga, Sifat & Penghuninya. 

Semoga Allah jadikan kita dari kalangan penghuni SYURGA, Amiin.

This Post Has 2 Comments

  1. […] Antara yang menarik dalam kitab ini ialah; Perbincangan yang ringkas dengan hadis-hadis yang telah ditakhrij dan dibuat penilaian oleh ulama’ serta tajuknya tersusun mengikut perjalanan manusia ke Alam Akhirat. Untuk mengikuti kuliah ini, para pembaca boleh lihat siri-siri khutbah ana dengan tajuk yang sama “Rehlah Abadi ke Alam Akhirat” dalam beberapa siri di: http://www.abuanasmadani.com/?p=1400 […]

  2. […] dalam siri yang lain. [Penjelasan tentang Perjalanan Manusia ke Alam Akhirat boleh di lihat di: Rehlah Abadi Ke Alam Akhirat (12 Siri Khutbah) http://www.abuanasmadani.com/?p=1400 […]

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.